Επισυνάπτεται το έγγραφο αριθμ. Πρωτ.267/09.05.2018 για την Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη από 09.00 π.μ.-16.00 μ.μ.,  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Τμήματος  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης Διοικητικού, Μεταβατικό Κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές  που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι ώρα 14.00 την 23η  Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη.

Σχετικά έντυπα μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων.

Συνημμένα (Attachments):
from to
ical Google outlook Εκλογές οργάνων
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Map