Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι κ.κ.

  1. Άγγελος Παπαγεωργίου, στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με διετή θητεία, ήτοι έως 31-08-2023
  2. Γεώργιος Σμύρης, στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με διετή θητεία, ήτοι έως 31-08-2023.

Σχετικός σύνδεσμος