Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας και τη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 4η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

  1. ο κ Κων/νος Προύσκας, ως εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας
  2. ο κ Κων/νος Προύσκας, ως εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση

της Πολυτεχνικής Σχολής, με διετή θητεία. Αναπληρωματικός εκπρόσωπος εκλέγεται ο κ. Σπύρος Μελισσόβας.

Δείτε τις συνημμένες ανακοινώσεις

Συνημμένα (Attachments):