Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίου για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συνημμένα (Attachments):